อุปกรณ์ลำเลียงโลหะแผ่น

สร้างอุปกรณ์ลำเลียงโลหะแผ่น หรือ Roller Conveyor โดยใช้มอเตอร์เป็นตัวขับล้อที่รองรับชิ้นงานเพื่อเคลื่อนย้ายแผ่นโลหะขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก โดยสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดของโลหะแผ่นได้ถึง 2 ตัน

Roller Conveyor ของบริษัท SGE สามารถรองรับแผ่นโลหะขนาดใหญ่และมีความทนทานสูง

Roller Conveyor Specification

  • ความกว้างชิ้นงาน                  1700 mm.
  • ความยาวชิ้นงาน                    3500 mm.
  • น้ำหนักสูงสุดของโลหะแผ่น         2     Tons.