Hot Log Shear

สร้าง Hot Log Shear หรือ เครื่องตัดแท่งอลูมิเนียมร้อนด้วยระบบ Hydraulic โดยรองรับแท่งอลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 6-8 นิ้ว

เครื่องตัดแท่งอลูมิเนียมร้อน

Hot log shear เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัดรีดอลูมิเนียม ลักษณะการทำงานของ Hot Log Shear จะทำหน้าที่ตัดแท่งอลูมิเนียมร้อนซึ่งผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Hydraulic จะทำการตัดให้ได้ความยาวของแท่งอลูมิเนียมตามต้องการก่อนจะนำไปเข้าสู้กระบวนการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียม (Extrusion Line) ต่อไป

Hot Log Shear Specification

เส้นผ่าศูนย์กลางแท่งอะลูมิเนียม       6” – 8”     inch.

 

Hot Log Shear p1   Hot Log Shear p2

Hot Log Shear p3

ท่านสามารถชม Vdo การทำงานของ Hot log shear ได้ทาง Youtube ด้านล่างนี้ครับ