Slitter line

สร้างเครื่อง Slitter line เพื่อตัดโลหะแผ่นที่มีลักษณะเป็นม้วน(Coil sheet) รองรับชิ้นงานความหนา 0.15-2.5 มม. หน้ากว้างชิ้นงาน 300 - 1300 มม. น้ำหนักสูงสุด 15 ตัน และผลิตได้ความเร็วสูงสุดที่ 180 เมตร/นาที

ไลน์ตัดแบ่งโลหะแผ่นที่มีลักษณะเป็นม้วน

ไลน์ตัดแบ่งโลหะแผ่นที่มีลักษณะเป็นม้วน(Slitter line) คือกระบวนการตัดแบ่งโลหะแผ่นที่มีลักษณะเป็นม้วนหรือที่เรียกว่า Coil sheet ให้มีความกว้างตามต้องการ Coil sheet ที่ถูกตัดแบ่งแล้วนี้จะถูกเรียกว่า Strips plate ซึ่งจะนำไปใช้ในงานอุสาหกรรม Sheet metal อื่นๆต่อไป 

ซึ่งในกระบวนการของเครื่องจักรก็จะนำเหล็กแผ่นม้วนติดตั้งเข้าสู่ในไลน์ และหลังจากนำเหล็กแผ่นที่คลายม้วนเข้าสู่เครื่องแล้วระบบจะทำการดึงชิ้นงานไปตามไลน์เพื่อเข้าสู่กระบวนการการตัดแบ่งตามความกว้างให้มีหน้ากว้างตามที่ต้องการ แล้วเข้าสู่กระบวนการม้วนเก็บเพื่อนำไปจำหน่ายหรือใช้ในการผลิตในขั้นตอนอื่นๆต่อไป

สเปคของไลน์
  แบบที่ 1       แบบที่ 2  
ความหนาชิ้นงาน 0.2 - 1 mm.   0.15 - 2.5 mm.
หน้ากว้างชิ้นงาน 1230 mm.   300 - 1300 mm.
น้ำหนักสูงสุด 1.5 tons   15 tons
ความเร็วในการผลิต 100 m./min   180 m./min

 

Sliter line p5 

ท่านสามารถชม Vdo การทำงานของ Slitter line ได้ทาง Youtube ด้านล่างนี้ครับ