ชุดม้วนเก็บเหล็กแผ่นให้แน่น

Recoiler หรือเครื่องม้วนเก็บโลหะแผ่นให้มีลักษณะเป็นม้วน(Coil) โดย SGE ได้ผลิตออกมา 2 รุ่น คือ Centering และ Non-centering สามารถรองรับความกว้างโลหะแผ่น 1500 มม. และรองรับน้ำหนักสูงสุด 25 ตัน

Recoiler

Recoiler Specification

  • ความกว้างโลหะแผ่น                  1500 mm.
  • น้ำหนักสูงสุดของ Coil โลหะแผ่น           25    Tons.

 

Recoiler p1   Recoiler p2

Recoiler p3   Recoiler p4