ไลน์ชุบสังกะสีเหล็กแผ่นเด้วยวิธีการจุ่มร้อน

ออกแบบ ผลิต และติดตั้งไลน์ชุบสังกะสีเหล็กแผ่นเด้วยวิธีการจุ่มร้อน หรือ Galvanize Hot Dip Continuous Line โดยสามารถผลิตได้ 80 เมตร/นาที ความกว้างโลหะแผ่น 620 มม. หนา 2 มม. และรองรับน้ำหนักสูงสุด 7.5 ตัน

Galvanize Hot Dip Continuous Line

ในปีพ.ศ. 2553, บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สร้างไลน์การชุบสังกะสีด้วยวิธีการจุ่มร้อน (Galvanize  Hot  Dip  Continuous  line) ทั้งไลน์การผลิตให้กับอุสาหกรรมชุปโลหะแผ่น

 Component

 • Uncoiler
 • Coil Car
 • Hydraulic Shear
 • Pinch Roll
 • Spot Welder
 • Bridle
 • Entry Looping Tower with Center
 • Heating Furnace Annealing
 • Heating Furnace Annealing Control
 • Galvanize Furnace
 • Air Wiping Equipment
 • Leveler Flattener
 • Chromate System
 • Air Dryer
 • Skin Part
 • Low Tension
 • Hydraulic Shear
 • Recoiler
 • Coilcar
 • Hydraulic Equipment
 • Main Operation Desk.
 • Front Operation Desk.
 • Rear Operation Desk.
 • Main Electric Cabinet
 • Temperature Control Board

 Specification

 • ความกว้างโลหะแผ่น                  620 mm.
 • ความหนาโลหะแผ่น                    0.15 - 2 mm.
 • น้ำหนักสูงสุดของโลหะแผ่น        7.5     Tons.
 • ความเร็วในการผลิต                    80  m./min

 

Galvanize Hot Dip Continuous Line p2   Galvanize Hot Dip Continuous Line p3

Galvanize Hot Dip Continuous Line p4   Galvanize Hot Dip Continuous Line p5