ไลน์พ่นสีรถยนต์

SGE ออกแบบและติดตั้ง ไลน์พ่นสีรถยนต์ เพื่อใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัท General Motor (Thailand)

Oven, Spray booth and Air Handling Unit

ในการผลิตรถยนต์ของบริษัทผู้ผลิตนั้นประกอบด้วยกระบวนการต่างๆมากมาย ตั้งแต่ออกแบบผลิตชิ้นส่วนประกอบติดตั้งพ่นสีอบสีตรวจสอบคุณภาพและส่งถึงมือผู้ใช้เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2540, SGE ผลิต line พ่นสีรถยนต์ให้กับบริษัท Elsenmann Engineering (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งได้ขาย Turnkey ให้กับ General Motor (Thailand)

ใน project ครั้งนี้ SGE ออกแบบ process ตามที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่ขั้นตอนล้างจนเสร็จสิ้นกระบวนการอบสีรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและสถานที่มากที่สุดนับเป็นความภาคภูมิใจของ SGE ที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้

Oven, Spray booth and Air Handling Unit p1   Oven, Spray booth and Air Handling Unit p3

Oven, Spray booth and Air Handling Unit p4   Oven, Spray booth and Air Handling Unit p5

Oven, Spray booth and Air Handling Unit p6   Oven, Spray booth and Air Handling Unit p7