นักศึกษาฝึกงาน

ฝึกประสบการณ์ด้านผู้ช่วยช่างกลึง CNC, มิลลิ่ง, ปาด, ไส, เจียร, กลึงธรรมดา, ช่วยงานเขียนแบบ ในแผนก Drawing, ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล, ผู้ช่วยงานเชื่อมโลหะ. งานประกอบเครื่องจักร, งานสี

  • เพศชายหรือหญิง
  • กำลังศึกษาในระดับ ปวช, ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะเวลาในการฝึกงาน 4 เดือน ขึ้นไป
  • สามารถทำงานได้วันจันทร์ - เสาร์
  • กระตือรือร้นในการทำงาน มีความสนใจด้านงานเครื่องกล
  • อัตราค่าตอบแทน 300 บาท/วัน และค่าอาหาร

 

* หมายเหตุ : ขอให้น้องนักศึกษาติดต่อสอบถามธุรการบุคคลเรื่องเอกสารที่ใช้ในการสมัครขอฝึกงาน

โทร. 02-806-4412-6 ต่อ 0, 101 มือถือ. 081-148-0004 *