โฟร์แมน แผนก Machine (1 อัตรา)

ดูแลและสั่งการพนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย, รับแบบและตรวจเช็คแบบให้พร้อมแจกจ่ายงาน จัดหาวัสดุหรือชิ้นงานในการทำงานให้ถูกต้องกับแบบ และขนาดที่เหมาะสม, จัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในการทำงานให้ครบ และพร้อมเพรียงให้ทันเวลากับการทำงานของชิ้นงานที่จะทำ, ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

  • เพศชาย
  • อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิ ป.ว.ช. - ป.ตรี หรือมีประสบการณ์ด้านงาน Machine
  • สามารถอ่านแบบสั่งผลิตได้
  • สามารถใช้เครื่องจักรในงาน Machine ได้
  • มีความรู้ในขั้นตอนการผลิต
  • สามารถควบคุมดูแลงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
  • มีความรับผิดชอบต่องาน, ขยัน, อดทน, เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี
  • สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ รวมถึงอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น

 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการบุคคล โทร. 02-806-4412-6 ต่อ 0, 101 มือถือ. 081-148-0004 *