วิศวกร แผนก Assembly เครื่องจักรกล (1 อัตรา)

เขียนแบบและออกแบบเครื่องจักรกล, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน, Test ระบบไฮดรอลิค , ส่งมอบเครื่องให้ลูกค้า

  • เพศชายหรือหญิง
  • อายุ  22-40 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้
  • ขยัน , อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี
  • มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้เรื่องอุปกรณ์มาตรฐาน ในการประกอบเครื่องจักรกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องระบบ หรืออุปกรณ์ Hydraulic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการบุคคล โทร. 02-806-4412-6 ต่อ 0, 101 มือถือ. 081-148-0004 *