วิศวกร ประจำแผนก Machine (1 อัตรา)

ลักษณะทั่วไป ควบคุมดูแลแผนก Machine, ติตต่อประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง , วางแผนงานและควบคุม , ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Schedule ของงาน

  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 22 - 40 ปี
  • มีความเป็นผู้นำ , กล้าตัดสินใจ , มีความรับผิดชอบสูง , เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี
  • สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้
  • สามารถเขียนโปรแกรม Cad/Cam ได้
  • มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องจักรกล ( กลึง กัด ไส เจียร CNC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถ อ่านแบบในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้ดี
  • สามารถวางขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้ดี

 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการบุคคล โทร. 02-806-4412-6 ต่อ 0, 101 มือถือ. 081-148-0004 *