ทำบุญปีใหม่บริษัท สยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน

SGE New year religious ceremony

ทางบริษัท Siam General Engineering ได้จัดงานทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญมากมายไม่ว่าจะเป็นพนักงาน, ผู้บริหาร, วิศวกร ของทางบริษัท และ บุคคลภายนอกอีกมากมาย โดยทาง SGE จัดงานทำบุญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานในปีใหม่ 2552 นี้ต่อไป

SGE New year religious ceremony p1   SGE New year religious ceremony p2

SGE New year religious ceremony p3   SGE New year religious ceremony p4

SGE New year religious ceremony p5   SGE New year religious ceremony p6