ช่างกลึง /ช่างCNC /ช่างมิลลิ่ง (1 อัตรา)

ควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่อง CNC เครื่อง มิลลิ่งได้

  • เพศชาย เพศหญิง
  • อายุ 18 - 45 ปี
  • สามารถ เขียน Program Cad/Cam เครื่องได้/สามารถ Operation เครื่องกลึง ธรรมดาและ CNC ได้
  • สามารถใช้เครื่อง Milling CNC ได้
  • สามารถ อ่านแบบในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้
  • สามารถ วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ถ้ามีประสบการณ์ ตรงกับสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการบุคคล โทร. 02-806-4412-6 ต่อ 0, 101 มือถือ. 081-148-0004 *